• Диспетчеризация предприятия
 • Программирование SCADA и контроллеров
 • Поставка оборудования для автоматизации производства
 • Диспетчеризация предприятия
 • Программирование SCADA и контроллеров
 • Поставка оборудования для автоматизации производства

Автоматехком: від проекту до введення в експлуатацію

Навіщо потрібна АСУ ТП?

Метою впровадження автоматизованої системи управління є збільшення прибутку підприємства. Впровадження АСУ, яка зрештою не здійснює зменшення витрат та збільшення доходів інвестора, не має сенсу.

Призначення АСУ ТП вказано у назві – автоматизована система управління технологічним процесом.

Автоматизована – процес відбувається автоматично за заздалегідь розробленим алгоритмом, який забезпечує оптимальне виробництво з мінімальними витратами ресурсів. Людський фактор виключено. Можливість самостійного включення кнопки або відкриття засувки «фахівцем у даному питанні» через «так краще» блокується програмою. Це основна причина, яка гальмує використання АСУ в Україні, т.я. ментальність вітчизняних власників та керівників підприємств не довіряти «машині», у Європі та США спочатку не довіряють людині, а довіряють автомату. На думку західних керівників, людський фактор є основною причиною помилок, аварій і простоїв виробництва, тому цей показник необхідно звести до мінімуму.

Система управління – для АСУ важливим є не контроль стану устаткування (увімкнено/вимкнено), як управління. Повноцінна система управління виконує такі функції:

 • Збір інформації з усіх датчиків та первинних перетворювачів, з подальшим відображенням даних на монітор оператора у зручному для сприйняття вигляді.
 • Контроль стану обладнання – крім увімкненого/вимкненого стану двигуна, відображення роботи механізмів системи.
 • Інформація про застій обладнання.
 • Інформація про аварійні ситуації.
 • Управління технологічними об'єктами залежить від показників ресурсів на вході та необхідних кількісних та якісних характеристик кінцевого продукту. Відпрацьовує той метод, який є оптимальним для даного процесу в даний час.
 • Виконання та розрахунок математичних операцій з параметрами процесу та їх подальша передача до служб підприємства (комерційний відділ, бухгалтерія)
 • Запис даних з будь-якою дискретністю та глибиною. Легкий доступ до архіву уповноважених осіб.
 • Візуалізація технологічного процесу передачі даних на віддалених робочих місцях та мобільних пристроях уповноважених осіб.

Технологічний процес

Для успішної реалізації АСУ ТП необхідне наступне:

 • Технологічні об'єкти, що дозволяють впровадити систему керування. На лініях та механізмах 50-х років випуску реалізовувати сучасну АСУ недоцільно.
 • Чіткий та зрозумілий взаємозв'язок роботи технологічного, механічного та електричного обладнання. У разі потреби придбання додаткового обладнання для успішного взаємозв'язку (наприклад, перетворювач частоти).
 • Технічне завдання – повноцінний та чіткий алгоритм роботи системи, що дозволяє Виконавцю виконати, а Замовнику прийняти роботу. Затверджується перед виконанням робіт та підписується обома сторонами.

Проектування системи управління – це індивідуальний підхід до кожного об'єкту та до кожного технологічного процесу. Тільки дослідження та аналіз об'єкта спільно із Замовником дозволить розробити коректне Технічне завдання, на основі якого можна реалізувати всі етапи впровадження системи автоматизації:

Внаслідок впровадженої системи управління Замовник отримує:

 • Збільшення прибутку
 • Зменшення витрат
 • Збільшення культури виробництва
 • Контроль бізнесу он-лайн у будь-якій точці світу
 • Контроль виробництва он-лайн у будь-якій точці світу
 • Зменшення простоїв обладнання
 • Зменшення кількості та часу ремонтів
 • Контроль роботи обладнання
 • Оптимізація персоналу та витрат на персонал
 • Зниження людського фактора та скорочення помилок персоналу

АВТОМАТЕХКОМ пропонує комплексну та індивідуальну реалізацію таких видів робіт як:

 • Розробка технічного завдання
 • Розробка проектної документації (Технічне забезпечення)
 • Розробка програмного, математичного, інформаційного, організаційного забезпечення
 • Поставка обладнання
 • Монтаж шаф управління
 • Монтаж пристроїв КВП на об'єкті та підключення зовнішніх кабелів
 • Пуско-налагоджувальні роботи
 • Навчання персоналу замовника

 

Наші проекти

Диспетчеризація виробництва

Котельні

Розробка АСУ ТП

ГЗК

Управління будівлею за допомогою WEB-сайту

Інженерні мережі

Програмування SCADA

Пивзаводи

Автоматизація виробництва

Елеватори

АСУ ТП Цукрових заводів

Цукрові заводи

Управління компресорною станцією

Компресори

Диспетчеризація підприємства

WEB додатки

Автоматизація підприємства

Вагове обладнання

Диспетчеризація складів он-лайн

Облік складів

АСКУЕ

АСКУЕ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

до кожного об'єкта та до кожного технологічного процесу