Автоматизація гірничо-збагачувальних комбінатів

Гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК) є основною сировинною базою металургійних комбінатів України. Безперебійна робота видобутку руд, концентрату та окатишів впливає на економіку всієї країни і не можна допускати зупинку технологічного процесу ГЗК.

АСУ гірничодобувної промисловості дозволяє здійснити:

АСУ ТП ГЗК призначена для:

 • оптимізації технологічного процесу, секції працюючої по трьох-стадійної схеми із співвідношенням млинів за стадіями (1-1-1), з метою забезпечення переробки секцією необхідної кількості руди з мінімальними витратами
 • отримання концентрату заданої якості з мінімальними відхиленнями від запланованих показників
 • зниження втрат корисного мінералу у відходах збагачення
 • контролю стану основного та допоміжного технологічного обладнання
 • оперативного управління механізмами секції та запобігання аварійним ситуаціям
 • накопичення та надання інформації про поточні параметри процесу у зручному для оператора вигляді
 • контролю дії технологічного персоналу
 • підготовки протоколів, рапортів та зведень про роботу секції
 • автоматичної діагностики роботи обладнання, що входить до складу системи керування

В результаті впровадження проекту АСУ ТП на гірничо-збагачувальному комбінаті Замовник компанії АВТОМАТЕХКОМ отримує наступне:

 • зменшення витрат електроенергії шляхом збільшення переробки секцією руди, яка буде досягнута за рахунок підвищення питомої продуктивності млинів за новоствореним «готовим» класом
 • зниження коливання вмісту заліза в концентраті за рахунок удосконалення системи контролю та управління технологічним процесом та стабілізації основних технологічних параметрів
 • збільшення вмісту заліза в концентраті за рахунок підвищення ефективності операцій подрібнення та збагачення шляхом автоматичної підтримки оптимальних режимів роботи млинів, сепараторів та дешламаторів
 • зниження втрат магнітного заліза у хвостах за рахунок зниження крупності харчування на стадії ММС та оптимізації режимів роботи сепарації та дешламації
 • резерви для подальшого розширення системи управління при модернізації виробництва, а також перенесення принципів управління системи, що розробляється, на інші секції фабрики
 • підвищення технологічної дисципліни оперативного персоналу за рахунок протоколювання дій оператора
 • спрощення управління процесом збагачення за рахунок забезпечення фахівців оперативною інформацією та інструментальними засобами технологічного аналізу та управління
 • безперебійну роботу транспортного обладнання
 • підвищення надійності та живучості електроприводів ПТС, скорочення витрат на експлуатацію за рахунок оперативної діагностики стану обладнання та запобігання аварійним ситуаціям
 • скорочення чисельності оперативного персоналу та поліпшення умов його роботи за рахунок централізації контролю та управління транспортною системою, забезпечення операторів повною, достовірною, своєчасною та зручно сприйманою інформацією про стан об'єкта, а також за рахунок сигналізації передаварійних ситуацій та автоматичного блокування помилкових дій персоналу

Для реалізації проектів АСУ ТП ГЗК застосовується лише надійне та якісне обладнання, ймовірність виходу з ладу якого близька до нуля. Система диспетчеризації та контролю за технологічним процесом здійснюється на базі програмного забезпечення SCADA.

Автоматизація гірничо-збагачувального комбінату
АСУ ТП гірничо-збагачувального комбінату
АСУ ТП ГЗК
Автоматизація ГЗК
АСУ ТП та SCADA
Розробка та впровадження АСУ ТП