АСУ ТП КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК

Автоматизована система управління компресорної станції стиснутого повітря призначена для керування компресорами шляхом автоматизованого збору, обробки та зберігання інформації про перебіг технологічного процесу та охолодження компресорів, видачі оперативної інформації оператору-технологу, стабілізації основних параметрів процесу, управління процесом у реальному масштабі часу. АСУ розрахована на безперервний технологічний процес.

Цілі створення системи:

  • досягнення високої ефективності роботи технологічного обладнання
  • підвищення надійності та безаварійності роботи обладнання
  • покращення умов праці обслуговуючого персоналу
  • виконання вимог техніки безпеки

 Досягнення цих цілей забезпечується:

  • оптимальним розподілом функцій управління та контролю за технологічним процесом та обладнанням, між оперативним персоналом та програмно-технічними засобами системи
  • стабілізацією параметрів технологічного процесу
  • контролем стану технологічного процесу та обладнання
  • технологічною сигналізацією про відхилення параметрів від заданих значень
  • наявністю протоколювання та архівації основних параметрів процесу, що дозволяють робити оперативний аналіз якості роботи технологічного обладнання
  • створенням ефективного інтерфейсу з використанням сучасних засобів відображення інформації – операторської станції та панелі.

Апаратна частина реалізується на базі мікропроцесорної техніки та пристроїв КВП провідних світових виробників. Все обладнання має вбудовані драйвери для зв'язку з диспетчерським пунктом із встановленою SCADA Trace Mode. Також передбачена можливість інтеграції з компресорами, які комплектуються своєю автоматикою та системою управління та передачі даних до загальнозаводської мережі.

Застосування:

- Металургія

- Машинобудування

- Нафтопереробна промисловість

- Гірничозбагачувальні комбінати

- Харчова промисловість

- Текстильна промисловість та інші.

Для розробки технічного завдання та техніко-комерційної пропозиції звертайтесь до компанії АВТОМАТЕХКОМ: 096 501-61-11, asu@automatech.com.ua.

Автоматизація компресорів
АСУ ТП компресорних установок
Програмування SCADA
Система керування компресором
АСУ ТП компресорами
Автоматизація виробництва