АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ОБЛІКУ СКЛАДІВ

Система автоматичного обліку складських залишків призначена для контролю сировини, обладнання або готової продукції, яка надходить на склад, так і використовується зі складу продукції.

Для реалізації системи використовуються дані, що отримуються з ваг або з більш сучасних і дорогих пристроїв штрих-кодування. Параметри обробляються спеціалізованим програмним забезпеченням, яке в режимі реального часу здійснює архівування всіх даних з будь-якою уставкою за часом.

Також можлива реалізація математичних операцій та перетворення результатів на необхідну систему обчислення з віддаленою передачею інформації за GSM або WEB-протоколом.

Таким чином, власники та керівники фабрик, заводів та будь-яких виробництв можуть у будь-який момент часу у будь-якій точці земної кулі отримувати дані у кг, тоннах, літрах, одиницях відвантаженої продукції тощо.

Існує можливість реалізувати контроль готової продукції з урахуванням сировини, що надходить, і передачу даних у 1С або SAP підприємства.

ЗАСТОСУВАННЯ: Магазини, цегельні та цементні заводи, кондитерські фабрики, металобази, цехи з металообробки, пивні фабрики, цукрові заводи, спирт заводи, виробництво напоїв, хлібокомбінати, холодокомбінати, будівельні організації та ін.

Для реалізації системи використовують програмний продукт Trace Mode з безліччю функцій: EAM, HRM, SCADA/HMI, MES. Залежно від вимог можна побудувати будь-яку структуру зберігання даних та передачі (перетворення) їх для різних структурних підрозділів підприємства – виробничий відділ, відділ постачання та збуту, бухгалтерія, адміністрація.

Розробка та налагодження автоматичної системи обліку витрати сировини та вироблення готової продукції здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Trace Mode та модернізованих засобів КВП.

Заявку на розробку технічного завдання та техніко-комерційної пропозиції надсилайте на e-mail: asu@automatech.com.ua

Автоматизація складів
Управління складськими залишками
Автоматична система обліку складу